• Σφαίρα βαλβίδα με πυρήνα από χάλυβα HDPE

    Έγχρωμο Masterbatch και Πλαστικά εξαρτήματα σωλήνων και σωλήνων