• Αντιδιαβρωτική φλάντζα

    Έγχρωμο Masterbatch και Πλαστικά εξαρτήματα σωλήνων και σωλήνων