• Σφιγκτήρας σέλας HDPE

    Έγχρωμο Masterbatch και Πλαστικά εξαρτήματα σωλήνων και σωλήνων