• Τελικό καπάκι HDPE

    Έγχρωμο Masterbatch και Πλαστικά εξαρτήματα σωλήνων και σωλήνων